Tin nóng:
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động tháng 4/2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam  |   Thông cáo báo chí về công tác sản xuất kinh doanh tháng 4/2017  |   Công ty CNTT Điện Lực TP.HCM thông báo Tuyển dụng năm 2017  |   Thông báo tuyển dụng năm 2017  |   Thông báo quy định về thời gian, thủ tục giải quyết dịch vụ cấp điện có hiệu lực kể từ 01/03/2017  |   Thông báo Chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2017  |   Hướng dẫn thủ tục cấp điện qua lưới trung áp
Những con số quan tâm
Quý 1/2017, TP.HCM thực hiện tiết kiệm đạt 104 triệu kWh. Chiếm 2,07% so với thương phẩm 2017 5062 triệu kWh.

An toàn - Tiết kiệm điện

Xem thông tin ► Thông tin an toàn, tiết kiệm điện năng

Văn hóa EVNHCMC

Xem thông tin ► Hướng về cộng đồng & xã hội

Pháp chế

Xem thông tin ► Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực Điện lực

Xem thêm

Thông Tin Cần Biết

Tổng số lượt truy cập: 6381514
Số khách đang online: 112